-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

A A A

Jak co roku w lipcu odbyła się piesza wycieczka na zamek Lipowiec, uczestniczyła w niej 10 osobowa grupa – 8 mieszkańców i 2 pracowników. Wszyscy dzielnie i bez problemu pokonali wyznaczoną trasę na ruiny zamku, gdzie mogli chwilę odpocząć, posilić się i nabrać sił na dalszą wędrówkę, bo plan dnia był napięty. Po zwiedzeniu ruin zamku wszyscy chętnie wyruszyli pieszo na lody włoskie do Babic. Stamtąd deptakiem dotarli do Karczmy, gdzie każdy z karty menu wabrał coś dla siebie. Do domu wrócili busem zadowoleni i chętni na kolejne piesze wycieczki.