-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

A A A

W dniu 04.07.2019 roku wczesnym rankiem wyruszyliśmy z PDPS Płaza 9 osobową grupą na pielgrzymkę do Kalwarii Zebrzydowskiej. Pielgrzymowaliśmy dróżkami Pana Jezusa. Słoneczna pogoda sprawiła, że z radością pokonywaliśmy kolejne etapy dróżek, podziwiając piękną okolice Kalwarii. Mieszkańcy zmęczeni ale dumni, że udało im się pokonać trasę pielgrzymki z apetytem zjedli obiad i pyszny deser lodowy.