-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

A A A

Dnia 25.06.2019 r. mieszkańcy naszego Domu wzięli udział w zawodach boccia, organizowanych przez DPS w Zatorze. Rozegrano mecze wśród 14 drużyn 3 osobowych, nasza drużyna zakwalifikowała się do finału. W finale wywalczyli II miejsce. Zaprezentowali bardzo wysoki poziom gry. Gratulujemy !!!