-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

A A A

Sezon wakacyjny rozpoczęty na dobre :) Nasi Mieszkańcy uczestniczyli w Rozpoczęciu Lata z Piknikiem Rodzinnym na boisku sportowym w Płazie. Reprezentacja naszej dużej rodziny bawiła się wraz z mieszkańcami i rodzinami z naszej wsi. Grillowane kiełbaski, ciasta domowego wyrobu i żywa muzyka cieszyły wszystkich uczestników. Można było potańczyć, pokibicować młodym zawodnikom w rozgrywkach sportowych: mini piłka nożna, skakanka. Na zakończenie imprezy organizatorzy zaplanowali pokaz tresury psów przygotowany przez grupę z Libiąża. Nasi Mieszkańcy, którzy pozostali na terenie Domu mieli natomiast atrakcję w postaci przejazdów mini pociągiem po naszym pięknym terenie parkowym. Dziękujemy organizatorom (Klub Sportowy z Płazy, Towarzystwo Przyjaciół DPS w Płazie) za zaproszenie i miłe, wspólne spędzenie niedzieli.