-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

A A A

22 maja 2019 roku w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej odbyła się "Majówka 2019" przy udziale zaproszonych gości - przedstawicieli władz, mieszkańców zaprzyjaźnionych Domów oraz naszych mieszkańców i pracowników.

Pani Dyrektor wraz z Panią V-ce Dyrektor serdecznie powitały wszystkich przybyłych gości i zaprosiły do wspólnego przeżywania tego czasu zabawy i radości.
Mieszkańcy Naszego Domu rozgrzali atmosferę brawurowym występem pt. "Gody Weselne". Po występie artystycznym na wszystkich uczestników zabawy czekał słodki poczęstunek, kiełbaski z grilla oraz dobra muzyka i tańce, tańce, tańce... Zapraszamy za rok.