-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

A A A

W ramach współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Chrzanowie uczestniczymy w cyklicznych spotkaniach integracyjnych. 16 maja spotkaliśmy się szkole, aby wspólnie wypiekać ciasteczka i wykonywać tradycyjne „maiki”. Nasi mieszkańcy, uczniowie oraz ich opiekunowie z wielką pasją oddali się warsztatowym zajęciom …. z przepysznym efektem w postaci kilku tacek słodkości. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem przy aromatycznej kawie i zdrowej herbatce. Dziękujemy organizatorom za kolejny pomysł na spotkanie warsztatowe i za miłą atmosferę w gronie nauczycieli z Dyrektorami szkoły włącznie.