-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

A A A

W dniu 23.04.2019 r w naszym Domu odbyła się cykliczna impreza rekreacyjno – sportowa "Powitanie Wiosny" zorganizowana przez fizjoterapeutów w której uczestniczyli mieszkańcy i personel.

Gdy kończy się zima i wiosna  nadchodzi
radują się ludzie i starzy i młodzi
chociaż jeszcze aura czasem zaskakuje
gdy człowiek jest w ruchu to dobrze się czuje :)

Wiosenny rozruch bardzo się podobał. W proponowanych zabawach wszyscy chętnie uczestniczyli i spisali się na medal.

Zabawy:
1. wędrujący kapelusz
2. toczenie piłki
3. bieg z gazetą
4. lody balonowe w rożku
Tor przeszkód, przejażdżki rowerowe, zabawa taneczna i na koniec słodki poczęstunek.

Zapraszamy wszystkich za rok na sport i rekreację z uśmiechem na twarzy :)