-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

A A A

Przygotowania do Wielkanocy widać w całym naszym Domu. Wielkie sprzątanie trwa, a w międzyczasie tworzymy ozdoby i stroiki. Powstały już okazałe ,oplecione sznurkiem wielkie jaja, urocze baranki i zajączki. Nasi mieszkańcy kultywują też tradycyjne obchody niedzieli palmowej.  Z tej okazji spotkaliśmy się w większym gronie, aby każdy chętny mógł wykonać sobie własną palmę. Mieszkańcy, opiekunowie i praktykanci zebrali się przy wspólnym stole, na którym zgromadzono wszystkie potrzebne materiały. Kolorowe kwiaty z bibuły i świeże, żywo zielone gałązki zamieniły się w sprytnych dłoniach w większe i mniejsze palemki. Satysfakcja z własnoręcznie wykonanej pracy …. bezcenna ! A zobaczyć to możecie na załączonych zdjęciach.