-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

A A A

Jak w każdym domu, tak i w naszym grudzień to czas wyjątkowy. Zaglądanie w każdy kąt, sprzątanie, pastowanie. Powoli przystrajane są pokoje, korytarze, świetlice.  W pracowni ceramicznej powstały już piękne ceramiczne anioły, awangardowe, ekologiczne choinki, modne w tym roku gwiazdki 3D, itd.... Panie terapeutki z Mieszkańcami dekorują wysprzątane już przestrzenie Domu.  P. Paulina przygotowała dla swoich uczestników terapii słodki poczęstunek, bo to nasza tradycja wypracowana przez lata. Teraz tylko ostatnie stroiki ze świeżymi gałązkami sosny... i piękny zapach zapowiada , że ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ.... Zapraszamy do galerii zdjęć, na przedświąteczny spacer po naszym Domu.