-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

A A A

W tym roku po raz pierwszy zostaliśmy zaproszeni do udziału w V Konkursie Bożonarodzeniowym, którego organizatorem jest DPS dla Dorosłych w Bytomiu. Gościliśmy w Bytomskim Teatrze Tańca i Ruchu ROZBARK. Nasi Mieszkańcy, Pani Gabriela i Pan Wojciech wykonali ceramiczne aniołki, z którymi pojechali na konkurs, towarzyszył im jeszcze inny Mieszkaniec - Pan Jacek, który miał swoje osobiste powody, aby pojechać do Bytomia. Wyjazd okazał się bardzo udany i atrakcyjny. Konkurs odbywał się w świątecznej atmosferze, było śpiewanie kolęd i występ Jasełkowy. Serdeczność i uśmiech gospodarzy, pyszny sernik i pachnąca kawa dopełniły obrazu zbliżających się świat. Dziękujemy za zaproszenie i bardzo miłe przyjęcie.