-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

A A A

W dniu 17.09.2018 r. na terenie naszego Domu odbyła się cykliczna impreza sportowo – rekreacyjna "Piknik Wakacyjny". Organizatorami byli fizjoterapeuci: p. Anna, p. Marta i p.Mateusz.

Mieszkańcy i personel brali udział w różnych konkurencjach min :
- rzut beretem
- slalom z piłką
- bieg z woreczkiem na głowie
- rzut do tarczy.

Wszyscy w dobrych humorach dopingowali się wzajemnie i korzystali z proponowanych atrakcji.
Po rozgrywkach sportowych na uczestników czekał słodki poczęstunek.
Dziękujemy wszystkim za udział i zaangażowanie oraz zapraszamy za rok :)