-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

A A A

Dnia 13.08.2018 r. odbyła się piesza wycieczka do Wygiełzowa na Zamek Lipowiec. Trasa jak co roku była dostosowana do możliwości mieszkańców. Na terenie Podzamcza aktywnie spędziliśmy czas, zwiedzaliśmy też ruiny Zamku. A przed drogą powrotną zatrzymaliśmy się w restauracji gdzie każdy mógł zamówić sobie coś pysznego :)
Szczęśliwie wróciliśmy do Domu mimo iż słoneczko mocno przypiekało. Fizjoterapeuci Marta i Mateusz wszystkim uczestnikom gratulują dobrej kondycji fizycznej !!!