-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

A A A

Na zaproszenie DPS w Bobrku wyjechaliśmy na Powitanie Lata , które odbyło się w ośrodku „Megalo” w Szyjkach. Nasi Mieszkańcy, jak i wszyscy inni uczestnicy byli mile ugoszczeni. Smaczny poczęstunek przy wspólnych występach artystycznych z różnych ośrodków był wstępem do integracyjnej zabawy tanecznej. Dziękujemy organizatorom za wspaniale spędzony czas. Zapraszamy do galerii zdjęć.