-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

A A A

W dniu 15 czerwca gościliśmy w naszym Domu młodzież z Zespołu szkół w Zagórzu. Pani Magdalena i Pani Ewa przyjechały do nas z grupą wolontariuszek, które przedstawiły naszym Mieszkańcom wspaniały koncert wokalny. Trzeba przyznać, że był to wyjątkowo piękny występ, a repertuar wręcz światowy :)  Prezentacja umiejętności wokalnych i przede wszystkim wielkiej wrażliwości muzycznej spotkała się z ciepłym przyjęciem naszej publiczności. A w niektórych oczach pojawiły się nawet łzy wzruszenia… Dziękujemy za te piękne chwile i mamy nadzieję na kolejne spotkanie