-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

A A A

Dnia 6 czerwca 2018r. odbyła się konferencja pn. ,,Aktywność psychospołeczna seniorów '' odbywająca się w ramach XI  Festiwalu Osób Niepełnosprawnych Domek Artystów Wszelakich  pod patronatem naukowym prof. dr hab. Anny Marchewki .
Konferencja skierowana była do  pracowników, opiekunów  oraz kadry kierowniczej z jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i organizacji pozarządowych.

Tematy konferencji :
- Prof. Aneta Bac – wykład inauguracyjny- ,,Adaptacja i ergonomia w geriatrii’’
- Prof. Norbert G. Pikuła  -„Edukacja do sensu życia osób starszych”
- Dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann .„Innowacyjne metody pracy z seniorem  w późnym stadium demencji”
- Krystyna Berdyńska – Dyrektor DPS Borne Sulinowo –  przedstawienie metod pracy ze starszym mieszkańcem -z własnych doświadczeń
- Anna Krzeczkowska PDPS Płaza  -  realizacja potrzeb starszego mieszkańca od podstaw –  tworzenie w części PDPS oddziału psychogeriatrycznego
- Dr Bożena Bierca – Prezes Stowarzyszenia „Przyjaciele Staszica” „Badanie wpływu pracy wolontariuszy na jakość życia mieszkańców PDPS w Płazie”

Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji na tematy poruszane w czasie spotkania.


Dzień drugi - 7 czerwca 2018 r. - PLENER ARTYSTYCZNY
W pięknej scenerii Zespołu Pałacowo-Parkowego w Płazie gościliśmy przyjezdnych z kilku placówek. Zawitali do nas artyści z  Domów Pomocy Społecznej z miejscowości :  Zator,  Bytom,  Rabka Zdrój i Konary , także z Warsztatów Terapii Zajęciowej : w Libiążu, w Trzebini oraz młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego W Chrzanowie.  Na zaproszonych gości czekały przygotowane warsztaty artystyczne, które prowadzili nasi pracownicy. Panie Barbara i Alicja poprowadziły warsztat plastyczny „do wyboru, do koloru” i pokazały jak można wykorzystać proste techniki drukowania do wykonania kolorowych, ostatnio bardzo modnych w kręgach rękodzielników„łapaczy snów”. Panie Renata i Grażyna zaproponowały warsztat „kreatywne dłonie”, gdzie można było wykonać biżuterię z drutów oraz poznać proste sposoby wykonania ozdób w technice decoupage 3D. Pani Jolanta i Pan Jacek zaprosili do pracowni „fuzja – glina i wiklina” .  Dla artystów kulinarnych przygotowano warsztat „smakosz światowy”- gdzie pod kierunkiem Pań Doroty i Małgorzaty zgłębiano tajniki kuchni europejskiej, azjatyckiej i amerykańskiej.  Męska część gości oczekiwała czegoś specjalnego, dlatego jak w latach poprzednich zaproponowano warsztat stolarski „wiewiór”, gdzie można było popróbować swoich sił. Niespodzianką dla wszystkich był „kurs tańca ludowego” - Pani Justyna z wolontariuszami nie pozwoliła nikomu na nudę, ubrana w piękny strój zachęciła wiele osób do żywiołowego tańca.
Wszystkie przygotowane propozycje aktywności spotkały się ze wspaniałym przyjęciem, goście poczuli się prawdziwymi artystami w wielu dziedzinach. Dzień plenerowy to także występ  muzyczny naszych mieszkańców, spotkania integracyjne przy poczęstunkach i żywiołowa zabawa.
Nad całością czuwały Panie Anna i Renata, które na każdym kroku dostawały wsparcie naszej Pani Dyrektor Kazimiery Żmudzińskiej.  Plener Artystyczny odbył się przy pięknej pogodzie, w towarzystwie wielu zaproszonych przemiłych gości, których trudno tu wymienić. Dziękujemy im wszystkim za udział w naszym festiwalowym dniu plenerowym, dziękujemy też sponsorom. Serdecznie zapraszamy za rok.


MOKSiR Chrzanów sala teatralno - kinowa