-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

A A A

W dniu 18 kwietnia dwóch naszych Mieszkańcy udało się na turniej tenisa stołowego do Domu Pomocy Społecznej na ulicy Kluzeka w Krakowie. Zawody w tenisa cieszą się duża popularnością dlatego też liczba uczestników przekroczyło 30 zawodników. Nasi podopieczni jak zwykle zaprezentowali się bardzo dobrze, gdyż tenis stołowy jest dyscyplina bardzo popularną wśród mieszkańców Domu Pomocy z Płazy.