-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

A A A

Podróże mogą być małe i duże - ale te mniejsze, w kameralnym gronie są bardzo lubiane przez naszych Mieszkańców. To nagroda mile oczekiwana i pożądana.  Taki właśnie wyjazd zaplanowano  dla wyróżniających się w aktywności Pani Sabiny i Pani Lidii. Mieszkanki spędziły kilka godzin    w uroczym Zatorze – towarzyszyła im opiekunka Pani Dorota, która uwieczniła na zdjęciach spacer po spokojnym miasteczku i miłe chwile z gorącą kawą i ciastkiem w zatorskiej, stylowej kawiarni.