-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

A A A

22 marca przypadł termin corocznych warsztatów świątecznych, które od kilku lat organizujemy wspólnie z młodzieżą ze Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Chrzanowie, których przygotowują Panie Zosia i Pani Ania. Tym razem spotkaliśmy się w naszym pałacu, a w planie było tworzenie tradycyjnych palm wielkanocnych. Dodatkową atrakcją był pokaz wykonania mydełek z naturalnych składników, który wzbudził ogromne zainteresowanie uczestników. Panie Renia i Kasia spisały się na medal mistrzowsko prowadząc warsztaty, warto też podziękować grupie mieszkańców z Paniami Anią i Jolą, którzy wcześniej przygotowali wybór kolorowych kwiatów z bibuły. W warsztatach uczestniczyli nasi Mieszkańcy z seniorkami na czele, które z zaciekawieniem przyglądały się artystycznym zmaganiom. Ciepłą, serdeczną atmosferę podczas spotkania stworzyła Pani Beata, która włączała się do pomocy potrzebującym i na koniec zaprosiła gości na słodki poczęstunek. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i osobom zaangażowanym w przygotowania. Dodatkowo zapraszamy do obejrzenia zdjęć i krótkiej lektury na temat tradycyjnej śląskiej palmy wielkanocnej.