-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

A A A

Już po raz kolejny mieszkańcy naszego Domu Opieki wzięli udział w zabawach na śniegu w ramach cyklicznej imprezy „Radosna Zima”. Taneczna rozgrzewka, wojna damsko-męska na śnieżki, konkurs na najpiękniejszego bałwana, spacer po zespole pałacowo-parkowym oraz słodki i ciepły poczęstunek to tylko niektóre atrakcje, które przygotowali nasi niezastąpieni fizjoterapeuci w osobach Marty i Mateusza.