-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

A A A

Dnia 8 lutego w naszym Domu odbyła się zabawa karnawałowo – walentynkowa. Wszyscy mieszkańcy z niecierpliwością na nią czekali. Po ciepłym przywitaniu uczestników zabawy przez Panią Dyrektor, rozpoczęły się tańce, przeplatane grami i zabawami walentynkowymi (rozdanie poczty walentynkowej, taniec z balonami i nakłuwanie balonów z zadaniami) oraz słodkim poczęstunkiem. Wszyscy uczestnicy balu wspaniale się bawili. Dziękujemy i czekamy na kolejną tak piękną zabawę walentynkową.