-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

A A A

Mieszkańcy naszego Domu zostali zaproszeni przez DPS Braci Albertynów w Bulowicach na zabawę walentynkową, która miała miejsce dnia 6 lutego. Wszystkich gości przywitał Dyrektor Ośrodka, życząc im wspaniałej zabawy. Nasi podopieczni przyjemnie spędzili czas bawiąc się i kosztując przygotowanych dla nich pyszności. Dziękujemy organizatorom za zaproszenie i piękny czas spędzony w gronie przyjaciół.