-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

A A A

Dnia 31 stycznia bieżącego roku mieszkańcy naszego Domu zostali zaproszenie na szkolenie z Nowatorskich Gier Świata.
Zaprezentowane gry były jak do tej pory mało znane w Polsce, ale okazały się w swej prostocie bardzo ciekawy, zmuszające do myślenia i wywołujące przede wszystkim dużo uśmiechu na twarzy.
Zaprezentowane gry to: „Carrum” (bilard indyjski), „Grodki” (zbliżona do gry w kręgle), „Cornhole” (amerykańska gra planszowa), „Crokinole” (pstrykanie dyskami na planszy) i inne.