-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

A A A

W związku ze zbliżającym się dniem Św. Walentego uruchomiliśmy w naszym Domu Pocztę Walentynkową. Wykonaliśmy z podopiecznymi walentynkowe serduszka, na których każdy mógł napisać bliskiej osobie ciepłe słowa, które będą rozdane dnia 8 lutego, podczas zabawy karnawałowo - walentynkowej. Czekamy z niecierpliwością na ten ważny dla nas dzień zakochanych.