Domek Artystów Wszelakich - 2018

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Stowarzyszenie „Przyjaciele Staszica” oraz  Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Płazie im. A. Starzeńskiego serdecznie zapraszają do udziału w XI edycji Festiwalu Osób Niepełnosprawnych pn „Domek Artystów Wszelakich”. Impreza skierowana jest do mieszkańców domów pomocy społecznej, uczestników warsztatów terapii zajęciowej, uczestników środowiskowych domów samopomocy oraz młodzieży niepełnosprawnej.
 

Załączniki:

1. Regulamin Festiwalu
2. Karta zgłoszenia
3. Oświadczenia Kierownika Jednostki
4. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku

 

znajdź NAS  - (32) 6131291  - dpsplaza@interia.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

A A A

To pracownia z najdłuższą tradycją. Zręczne ręce i palce, cierpliwość, wytrwałość – to pożądane cechy uczestnika tych zajęć. W terapii hafciarskiej wyróżniają się osoby, które po wielu latach pracy osiągnęły najwyższe umiejętności, a szydełkowanie i haftowanie stało się ich prawdziwą pasją. W ostatnim czasie terapia hafciarska reaktywowała dział lalkarski, który wiele lat temu był dumą  DPS. W tej pracowni powstają piękne i użyteczne wyroby, wprowadza się też dla urozmaicenia nowe techniki zdobnicze.  Od wielu lat pracownię prowadzi Pani Ela, a ostatnio dołączyła do niej Pani Agnieszka.