-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

A A A

Wykonywanie pracy zbiorowej - "Dary jesieni"

Materiały: arkusz papieru (duży format), klej, nożyczki, elementy wykonane na poprzednich zajęciach oraz materiały przyrodnicze (naturalne)
Metody
- podająca: objaśnienie wykonania pracy
- praktyczna: przyklejanie elementów
- waloryzacyjna: prezentacja pracy, omówienie


"Dary jesieni" - wykonywanie elementów do pracy zbiorowej

Materiały: papier kolorowy, ilustracje, nożyczki, ołówek, gumka, szablony owoców
Metody
- podająca: objaśnienie
- praktyczna: wycinanie elementów z papieru związanych z jesienią
Podczas zajęć słuchanie muzyki


Wykonanie zielnika z zasuszonych materiałów przyrodniczych, opis roślin

Materiał: blok techniczny, klej, pisaki, dziurkacz, sznurek, wstążka
Metody
- podająca: objaśnienie, instrukcja wykonania
- praktyczna: przyklejanie materiałów przyrodniczych, opis
- waloryzacyjna: prezentacja wykonanego zielnika, omówienie
przerwy podczas zajęć - słuchanie muzyki


Rozwiązywanie krzyżówek z roślinami, malowanie roślin lub kolorowanie ilustracji

Materiały: krzyżówki, rysunki roślin, kwiatów, kredki, farby
Metody
- podająca: objaśnianie, instrukcja wykonania, opis roślin, miejsce występowania
- praktyczna: samodzielne wykonywanie prac plastycznych z roślinami, kolorowanie ilustracji
- waloryzacyjna: prezentacja wykonanych prac, omówienie


Wyjście na spacer w okolice Płazy

- zebranie uczestników
- oglądanie otaczającej przyrody
- zbieranie materiałów naturalnych (liście roślin, kwiaty)
- objaśnianie roślin
- zwracanie uwagi na odgłosy przyrody (śpiew ptaków, powiew wiatru)
- poznawanie walorów krajobrazu (pola, łąki, rośliny, słońce, chmury)
- odpoczynek
- powrót
- opowiadanie wrażeń ze spaceru
- ułożenie elementów roślinnych do zasuszenia


Poznajemy drzewa

Wyjście do biblioteki w Płazie na zajęcia przygotowane przez pracownika biblioteki.
W programie prelekcja i obejrzenie filmu


Zajęcia Plenerowe w parku i na gazonie "Odbitki kory drzew"

Materiały: miękka kartka papieru, kredki świecowe bez etykiety, zebrany materiał naturalny (liście)
Przebieg zajęć:
- zebranie uczestników
- krótka informacja o przebiegu zajęć
- wyjaśnienie techniki
- pytania i odpowiedzi
- działania artystyczne
- oglądanie, rozróżnianie gatunków drzew, zbieranie liści, zasuszanie materiału przyrodniczego
- omówienie prac wykonanych przez uczestników, podpisanie gatunków drzew i autorów
- rozmowa z podopiecznymi w czym mieli trudności i z czego byli zadowoleni
- podziękowanie za udział w zajęciach