Domek Artystów Wszelakich - 2018

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Stowarzyszenie „Przyjaciele Staszica” oraz  Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Płazie im. A. Starzeńskiego serdecznie zapraszają do udziału w XI edycji Festiwalu Osób Niepełnosprawnych pn „Domek Artystów Wszelakich”. Impreza skierowana jest do mieszkańców domów pomocy społecznej, uczestników warsztatów terapii zajęciowej, uczestników środowiskowych domów samopomocy oraz młodzieży niepełnosprawnej.
 

Załączniki:

1. Regulamin Festiwalu
2. Karta zgłoszenia
3. Oświadczenia Kierownika Jednostki
4. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku

 

znajdź NAS  - (32) 6131291  - dpsplaza@interia.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

A A A

Czy spotkałeś kiedyś człowieka takiego, jakim on jest naprawdę? Człowieka bez gadżetów, bez chęci posiadania, bez możliwości zdobywania, bez potrzeby prezentowania się. Czy zastanawiałeś się, co czyni z osoby o niskiej inteligencji i o ograniczonych zdolnościach poznawczych wartościową osobę? Jak wygląda świat osoby, która nie ma możliwości dokonania zmiany?
Zapraszamy na spotkania z prawdziwymi ludźmi i odkrycia ich indywidualności i autentyczności.
Dom Pomocy Społecznej w Płazie zaprasza nas na cykl plenerów i spotkań z mieszkańcami, które zakończą się na początku 2014 roku wystawą naszych prac fotograficznych.
Więcej informacji TUTAJ