znajdź NAS  - (32) 6131291  - dpsplaza@interia.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

A A A

NABÓR NA STANOWISKA


Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Płazie poszukuje pracowników na stanowiska: POKOJOWA

WIĘCEJ


 Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Płazie poszukuje pracowników na stanowiska: OPIEKUN

WIĘCEJ