P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

A A A

NABÓR NA STANOWISKA


Dyrektor Powiatowego Domu Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze w wymiarze pełnego etatu - Główny Księgowy

WIĘCEJ


Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Główny Księgowy

WIĘCEJ


Dyrektor Powiatowego Domu Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze w wymiarze 1/4 etatu - Główny Księgowy

WIĘCEJ