Domek Artystów Wszelakich - 2018

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Stowarzyszenie „Przyjaciele Staszica” oraz  Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Płazie im. A. Starzeńskiego serdecznie zapraszają do udziału w XI edycji Festiwalu Osób Niepełnosprawnych pn „Domek Artystów Wszelakich”. Impreza skierowana jest do mieszkańców domów pomocy społecznej, uczestników warsztatów terapii zajęciowej, uczestników środowiskowych domów samopomocy oraz młodzieży niepełnosprawnej.
 

Załączniki:

1. Regulamin Festiwalu
2. Karta zgłoszenia
3. Oświadczenia Kierownika Jednostki
4. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku

 

znajdź NAS  - (32) 6131291  - dpsplaza@interia.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

A A A

    Jeśli masz dużo wolnego czasu i serce pełne miłości i chcesz to podarować osobom niepełnosprawnym zapraszamy do nas na wolontariat.

     Wolontariat to dobrowolna, świadoma, odpowiedzialna i bezpłatna praca świadczona na rzecz wybranych instytucji.
Wolontariusz w miarę swoich możliwości odwiedza Mieszkańców, spędza z nimi czas, wspiera w  wysiłku samodzielnego wykonywania codziennych czynności. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom  Wolontariusz może  wspierać osoby chore i  samotne pomagając  rozwiązywać jego problemy. Daje to wiele satysfakcji i radości zarówno mieszkańcom Domu jak i  Wolontariuszom.

Od Wolontariuszy oczekujemy dużo serca i zaangażowania !!!

Wszelkie dodatkowe informacje udzielamy telefonicznie pod numerem 32 6131 291 lub 602 823 888. Osoba odpowiedzialna - Ewa Zięba.

Jeśli trafisz na tę stronę i zechcesz zostać  jednym z Wolontariuszy

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO PŁAZY