Domek Artystów Wszelakich - 2018

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Stowarzyszenie „Przyjaciele Staszica” oraz  Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Płazie im. A. Starzeńskiego serdecznie zapraszają do udziału w XI edycji Festiwalu Osób Niepełnosprawnych pn „Domek Artystów Wszelakich”. Impreza skierowana jest do mieszkańców domów pomocy społecznej, uczestników warsztatów terapii zajęciowej, uczestników środowiskowych domów samopomocy oraz młodzieży niepełnosprawnej.
 

Załączniki:

1. Regulamin Festiwalu
2. Karta zgłoszenia
3. Oświadczenia Kierownika Jednostki
4. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku

 

znajdź NAS  - (32) 6131291  - dpsplaza@interia.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

A A A

Dnia 16 grudnia 6 mieszkańców PDPS Płaza wraz z opiekunami wybrali się na wycieczkę do Krakowa.

Dnia 9 grudnia w atmosferze świątecznej spotkaliśmy się na długo oczekiwanych warsztatach.

W dniu 17 listopada 2016 r. zespół "Iskra" wziął udział w XVI Powiatowym Festiwalu Twórczości Integracyjnej "Bliżej Siebie" w Trzebini.

Dnia 5 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariatu. Z tej okazji, pomimo niesprzyjającej aury, przybyli na spotkanie zaproszeni wolontariusze oraz osoby zaprzyjaźnione i zaangażowane w życie Mieszkańców Naszego Domu.

Projekt „Mini ogród sensoryczny – ścieżka ekologiczno edukacyjno – sensoryczna” uzyskał dofinansowanie 5 tys. zł z Programu Grantowego ENERIS „Pomysły chroniące środowisko”.

Dnia 27.11.2016 roku mieszkanka naszego Domu udała się do Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ulicy Kluzeka aby zaprezentować specjalnie zaprojektowany strój na organizowany festiwal mody.

Dnia 28 października mieszkańcy naszego Domu w osobach Joanna i Krzysztof  udali się na Festiwal „Piosenki Różnej” do Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Helclów.

W piątek 25.11.2016 roku mieszkańcy naszego Domu bawili się na zabawie Andrzejkowej zorganizowanej w świetlicy pałacowej.

Dnia 19.10.2016 roku mieszkańcy Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Płazie udali się na turniej Boccia.

22.11.2016r na zaproszenie ŚDS w Chrzanowie wzięliśmy udział w turnieju tańca towarzyskiego pt. "ZOBACZ JAK TAŃCZĘ".

Dnia 18.10.2016 roku nasi mieszkańcy uczestniczyli w Festiwalu Muzyki Artystycznej w Czernej.