Domek Artystów Wszelakich - 2018

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Stowarzyszenie „Przyjaciele Staszica” oraz  Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Płazie im. A. Starzeńskiego serdecznie zapraszają do udziału w XI edycji Festiwalu Osób Niepełnosprawnych pn „Domek Artystów Wszelakich”. Impreza skierowana jest do mieszkańców domów pomocy społecznej, uczestników warsztatów terapii zajęciowej, uczestników środowiskowych domów samopomocy oraz młodzieży niepełnosprawnej.
 

Załączniki:

1. Regulamin Festiwalu
2. Karta zgłoszenia
3. Oświadczenia Kierownika Jednostki
4. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku

 

znajdź NAS  - (32) 6131291  - dpsplaza@interia.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

A A A

W dniu 1 marca mieszkańcy naszego Domu zostali zaproszeni do Biblioteki w Płazie, na spotkanie z Panem Jackiem Bańkowskim – autorem książki "Legendy i straszne opowieści z Płazy i okolic". Z dużym zainteresowaniem wysłuchali kilkunastu ciekawych legend m. in. Legenda o budowie Kościoła w Płazie, kłosie zboża, stokrotkach, ziarnku grochu, wilczym dole, i wielu innych. Autor opowiedział również przykre historie, dotyczące tego terenu, a mianowicie: o katastrofie autobusu, o tragedii powojennej z udziałem chłopców itd. Dziękujemy bardzo za zaproszenie i umożliwienie naszym mieszkańcom spotkania z Panem Jackiem Bańkowskim. Było ona dla nas zaskakującym przeżyciem.