Domek Artystów Wszelakich - 2018

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Stowarzyszenie „Przyjaciele Staszica” oraz  Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Płazie im. A. Starzeńskiego serdecznie zapraszają do udziału w XI edycji Festiwalu Osób Niepełnosprawnych pn „Domek Artystów Wszelakich”. Impreza skierowana jest do mieszkańców domów pomocy społecznej, uczestników warsztatów terapii zajęciowej, uczestników środowiskowych domów samopomocy oraz młodzieży niepełnosprawnej.
 

Załączniki:

1. Regulamin Festiwalu
2. Karta zgłoszenia
3. Oświadczenia Kierownika Jednostki
4. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku

 

znajdź NAS  - (32) 6131291  - dpsplaza@interia.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

A A A

Dnia 8 lutego w naszym Domu odbyła się zabawa karnawałowo – walentynkowa. Wszyscy mieszkańcy z niecierpliwością na nią czekali. Po ciepłym przywitaniu uczestników zabawy przez Panią Dyrektor, rozpoczęły się tańce, przeplatane grami i zabawami walentynkowymi (rozdanie poczty walentynkowej, taniec z balonami i nakłuwanie balonów z zadaniami) oraz słodkim poczęstunkiem. Wszyscy uczestnicy balu wspaniale się bawili. Dziękujemy i czekamy na kolejną tak piękną zabawę walentynkową.