Domek Artystów Wszelakich - 2018

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Stowarzyszenie „Przyjaciele Staszica” oraz  Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Płazie im. A. Starzeńskiego serdecznie zapraszają do udziału w XI edycji Festiwalu Osób Niepełnosprawnych pn „Domek Artystów Wszelakich”. Impreza skierowana jest do mieszkańców domów pomocy społecznej, uczestników warsztatów terapii zajęciowej, uczestników środowiskowych domów samopomocy oraz młodzieży niepełnosprawnej.
 

Załączniki:

1. Regulamin Festiwalu
2. Karta zgłoszenia
3. Oświadczenia Kierownika Jednostki
4. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku

 

znajdź NAS  - (32) 6131291  - dpsplaza@interia.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

A A A

W naszej kuchni aż wrze od gotowania. Nasi pasjonaci uwielbiają tę formę terapii. Pod okiem Pani Doroty pieką, smażą oraz przyrządzają nie tylko proste, lecz często bardziej wyszukane potrawy. Kotlety schabowe, udka pieczone, jajecznica, frytki, tosty, ciasta, racuchy, pierniki, sałatki i inne pyszności nie są już nowością dla naszych podopiecznych. Samodzielne przygotowanie posiłku niewątpliwie wzmacnia w nich poczucie własnej wartości oraz wiary w swoje możliwości. Podejmują chętnie nowe wyzwania kulinarne i z tego jesteśmy bardzo dumni.