-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

A A A

W dniu 31 grudnia 2017 roku mieszkańcy naszego Domu świętowali koniec starego roku i początek nowego. Uczestnicy Balu wzięli udział w konkursach na oryginalny strój oraz na najlepiej bawiącą się parę. Były tańce, szampan, kolorowe maski, a przede wszystkim świetna zabawa. Na zakończenie złożyliśmy sobie wzajemnie życzenia Noworoczne. Już nie możemy się doczekać kolejnego Balu Sylwestrowego.