-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

A A A

W tym roku Święty Mikołaj szybko uporał się z prezentami dla dzieci i znalazł czas aby odwiedzić Nasz Dom. Radość mieszkańców była nie mniejsza niż u dzieci. Dziękujemy Mikołajowi i serdecznie zapraszamy na przyszły rok.