-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

A A A

1 grudnia - na zaproszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie wyjechaliśmy na Festiwal Pomocy, Współpracy i Integracji. W dwudniowym święcie integrującym społeczność lokalną z powiatu Chrzanowskiego, mieliśmy swój skromny udział. Grupa naszych Mieszkańców z zespołu SARABANDA zaprezentowała się w ramach panelu artystycznego, wśród innych występujących artystów. Urocze maluchy z przedszkoli, młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego , uzdolnieni seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku dali wspaniałe występy, pełne radości i humoru. Nie zabrakło też momentów wzruszeń… a to za sprawą naszego występu z piosenkami „Ty i ja” oraz „Remedium”, które doskonale wpisały się w konwencję festiwalową. Podziękowania i słowa uznania ze strony organizatorów i publiczności były nagrodą dla naszych Mieszkańców: Joli, Marzanny, Lidii i Krzysztofa.