-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

A A A

Koniec listopada – a u nas zapachniało już świętami. Spotkaliśmy się w ramach projektu realizowanego przez Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec „Tradycja na wyciągnięcie ręki”, który kończy się w grudniu pod hasłem „Przepis na choinkę”. Grupa kilkunastu naszych Mieszkańców realizowała z wielkim zapałem kulinarne wyczyny – wypiekanie piernikowych gwiazdek, choinek i Mikołajów. Zdobywano umiejętności kulinarne, które łączono z artystycznym zdobieniem wypieków. Korzenno-miodowy zapach rozchodził się z kuchenki i przypominał o nadchodzących świętach. Dziękujemy organizatorom i wszystkim uczestnikom za miłe i owocne spotkanie przybliżające nam tradycje regionu.