-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

A A A

W ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”, współfinansowanego ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Powiatowy Dom Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie, w październiku br., otrzymał po raz kolejny doposażenie sprzętu pielęgniarskiego. Tym razem otrzymaliśmy pasy do przemieszczania, wózki toaletowo-prysznicowe oraz fotele obrotowe do wanny, ogółem o wartości ok. 3000 złotych. Otrzymany sprzęt ułatwi prace związane z opieką i pielęgnacją mieszkańców naszego Domu.

     logo maopolska poziom