-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

A A A

VIII DOMEK ARTYSTÓW WSZELAKICH
1 DZIEŃ
Dnia 01.07.2015r. w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie odbyła się konferencja pn. "RUCH- RADOŚĆ – REHABILITACJA” w ramach VIII Festiwalu Osób Niepełnosprawnych Domek Artystów Wszelakich. Konferencja skierowana była do kadry kierowniczej Domów Pomocy Społecznej, Dziennych Domów Pomocy Społecznej oraz Środowiskowych Domów Pomocy Społecznej.

W części wykładowej zostały przedstawione następujące tematy:
1) Prawa mieszkańca DPS
2) Terapia zajęciowa w psychiatrii- nowe wyzwania
3) Współpraca transgraniczna polsko- słowacka – doświadczenia
4) Radość w pracy z mieszkańcem
5) Promocja działań podejmowanych przez ROPS w Krakowie
Uczestnicy konferencji wzięli udział w 3 warsztatach :
1) Rehabilitacja dźwiękiem
2) Rehabilitacja ruchem
3) Jak odbudować więzi z rodziną
Patronat honorowy nad konferencją objęła Pani Prof. dr hab. Anna Marchewka-Dziekan Wydziału Rehabilitacji Ruchowej w Krakowie.
W konferencji uczestniczyło 90 osób. Oznacza to, że z każdym rokiem cieszy się większym zainteresowaniem. Wszystkich chętnych zapraszamy za rok!

2 DZIEŃ
Drugi dzień festiwalowy to plener artystyczny, zorganizowany w przepięknej scenerii Zespołu Pałacowo-Parkowego przy naszym Domu. Szerokie schody i głębokie podcienia pałacowe zamieniły się w scenę dla artystów, którzy wprowadzili wszystkich uczestników      w atmosferę święta i radości. Pod ogromnym namiotem przygotowano stanowiska warsztatów artystycznych : hafty i lalkarstwo, decoupage i filcowanie, malowanie na tkaninie i na szkle, wikliniarstwo oraz jako nowe propozycje : embossing oraz muzyka zaczarowana w glinie. Każdy uczestnik mógł wybrać sobie odpowiadającą mu technikę. Także zaproszeni goście mogli sprawdzić swoje możliwości w artystycznym tworzeniu – a chętnych i odważnych nie brakowało, co widać w załączonej galerii zdjęć. Jak co roku, na wszystkich zaproszonych uczestników i gości czekał pyszny poczęstunek i wspólna zabawa, co w plenerze i pod pięknym błękitnym niebem „smakuje” najbardziej.

3 DZIEŃ
3 lipca uczestnicy festiwalu mieli możliwość zaprezentowania się na scenie MOKSiR w Chrzanowie. Domy pomocy społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, świetlice terapeutyczne, środowiskowe domy samopomocy – to kilkanaście ośrodków, które przygotowały widowni wspaniałą ucztę w artystycznym wydaniu. Śpiew, taniec, teatr to żywioły, w których nasi artyści potrafią wyrazić to, co najcenniejsze w ich życiu i czym chcą się dzielić. Trzeci i ostatni dzień festiwalowy zakończył się gościnnym show taneczno-wokalnym w wykonaniu młodzieży z ośrodków kultury. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody,  ale do domu zabrali także wspaniałe przeżycia, nowe znajomości i piękne wspomnienia.

RELACJA FILMOWA Z FESTIWALU - TUTAJ