-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

A A A

„Moc wspólnych korzeni” - „Dzień Życzliwości”
Zakończenie projektu „Moc wspólnych korzeni” miało miejsce 21 listopada. W dniu  nazwanym „Dniem Życzliwości” nasz Dom odwiedzili słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku i młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego. Goście zostali obdarowani serduszkami wykonanymi podczas zajęć kulinarnych.
Uczestnicy projektu  przedstawili inscenizacje opartą na śpiewie, ruchu i grze na instrumentach. Grupa decoupage i lalkarska zaprezentowało wykonane przedmioty w postaci wystawy.
Grupa teatralna z Uniwersytetu Trzeciego Wieku swoją wspaniałą grą aktorską umiliła i rozbawiła zaproszonych gości.
Młodzież licealna zaprosiła wszystkich do pokazu tańca towarzyskiego, jak również przygotowała konkurs w który wszyscy byli zwycięzcami, oczywiście każdy z nich został obdarowany słodyczami.
Podczas zabawy tanecznej przy zespole muzycznym wszyscy wspólnie świetnie się bawili.