-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

OGŁOSZENIE

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju, Powiatowy Dom Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie poszukuje chętnych wolontariuszy do pracy przy opiece nad Mieszkańcami naszego Domu.
Podjęcie pracy nastąpi w szczególności w sytuacji zachorowań lub kwarantanny pracowników PDPS w Płazie.
Chętnych prosimy o kontakt z Sekretariatem PDPS pod nr tel. 603 888 147

WAŻNE !!!

 Szanowni Państwo,

wszyscy wiemy, że obecna sytuacja w służbie zdrowia jest ciężka. Nas także trapią niedobory produktów pierwszej potrzeby.
Postanowiliśmy przystąpić do systemu https://www.wsparciedlaszpitala.pl/, który wspiera szpitale i DPS-y w pozyskiwaniu pomocy od osób prywatnych i firm.

Bardzo ważnym ogniwem wsparcia placówki przez darczyńców jest osoba Koordynatora lokalnego. To ktoś, kto jest łącznikiem między darczyńcami a placówką. Osoba taka organizuje zbiórki, zachęca do pomocy osoby prywatne i firmy, zbiera produkty i przekazuje je placówce w imieniu darczyńców. Takie rozwiązanie jest skuteczne i bezpieczne. Ten krótki materiał wideo dobrze tłumaczy rolę Koordynatora lokalnego w systemie WsparcieDlaSzpitala.pl: https://youtu.be/nBA8os_7MyU

Zwracamy się z uprzejmym zapytaniem, czy wśród Państwa najbliższych nie ma osoby, która zechciałaby się podjąć roli Koordynatora lokalnego dla Naszej placówki. Bardzo pomogłoby nam to w zorganizowaniu efektywnego systemu wsparcia przez Darczyńców. Gdyby ktoś taki był, serdecznie prosimy o zgłoszenie się na stronie: https://www.wsparciedlaszpitala.pl/koordynator
Zespół Wsparcie dla Szpitala wytłumaczy wtedy dokładnie, jak działa system.

Z wyrazami szacunku i nadzieją na wsparcie,

Dyrektor PDPS w Płazie
Kazimiera Żmudzińska


W związku z ogłoszonym stanem epidemii oraz rosnącą liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) na terenie Polski, w celu zapobiegania jej rozprzestrzenianiu się, w terminie od dnia 12 marca 2020 roku do odwołania, na terenie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej obowiązuje:

- zakaz odwiedzin mieszkańców,
- całkowity zakaz wejścia na teren PDPS osób trzecich.

A A A

V Festiwal Osób Niepełnosprawnych  „Domek Artystów Wszelakich”
W V Festiwalu Osób Niepełnosprawnych „Domek Artystów Wszelakich”, który odbył się w dniach 13-15 czerwca 2012 r. brali udział podopieczni Domów Pomocy Społecznej z Bulowic, Mysłowic, Zatora i Płazy. Dodatkowo uczestnicy Środowiskowych Domów Samopomocy w Babicach, Chełmku i Chrzanowa oraz  Warsztaty Terapii Zajęciowej z Trzebini, Libiąża, Chrzanowa. Swoje prace przedstawiły również Świetlica Terapeutyczna z Chrzanowa Wśród wykonawców znalazły się dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego z Chrzanowa jak również uczniowie ze szkoły nr 8 z oddziałami integracyjnymi z Chrzanowa i Trzebini. Nowym uczestnikiem był Dzienny Dom Pomocy Społecznej z Oświęcimia.
13 czerwca 2012 – Konferencja „WSPOŁPRACA MIĘDZYPOKOLENIOWA - SZANSE I MOŻLIWOŚCI”, która odbyła się w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie. Słuchaczami byli Dyrektorzy, Kierownicy i kadra Pomocy Społecznej z całego województwa małopolskiego.
14 czerwca 2012 – Uroczyste otwarcie części konkursowej Festiwalu. W tym dniu uczestnicy brali udział w warsztatach z origami, malowania na szkle, wiklinie, malarstwie, hafciarstwie, bibułkarstwie i wyrobie biżuterii. Dodatkowo Środowiskowy Dom Samopomocy z Chełmka i Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi z Trzebini dała piękny pokaz swoich możliwości artystycznych. Swoją obecności zaszczycili nas komisarze z „W11” Anna Palka i Rafał Kopacz.
15 czerwca 2012 – Część konkursowa – piosenka, inscenizacja oraz rozdanie nagród i pamiątkowych dyplomów  w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie.
Gość specjalny - występ Agaty Wyszyńskiej zwyciężczyni programu „ Szansa na sukces”
Spotkania, występy, mają za zadanie aktywizować osoby niepełnosprawne. Organizowanie tego typu imprezy ma służyć podnoszeniu ich własnej wartości, docenienie ich ukrytych talentów a przede wszystkim integrację z otaczającym ich środowiskiem społecznym . Przez realizację zadania promowano twórczość artystyczną osób niepełnosprawnych.
W Festiwalu brało udział około 250 uczestników, którzy prezentowali swoją twórczość nie tylko na scenie, ale także podczas warsztatów.

ZAPRASZAMY DO FOTOGALERII

I DZIEŃ II DZIEŃ  |  III DZIEŃ