-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

UWAGA

W związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19 odwiedziny mieszkańców PDPS w Płazie zostają ograniczone, w szczególności dla osób niezaszczepionych.

Informujemy, że istnieje możliwość kontaktowania się z bliskimi poprzez komunikator skype (PDPSPłaza1, PDPSPłaza2, PDPSPłaza3) W tym celu należy wcześniej umówić takie spotkanie poprzez ustalenie terminu od poniedziałku do piątku i godziny od 7:00 do 15:00

nr telefonu: budynek B parter - tel. 603 888 174, II i III piętro tel. 662 971 804
budynek C - 788 665 332.

Po dłuższej przerwie wybraliśmy się ponownie na piesza wycieczkę na Zamek Lipowiec. Pogoda nam dopisała, aż za bardzo :) Ale daliśmy radę i przeszliśmy zaplanowaną trasę, pokonując własne słabości. Nagrodą były pyszne lody włoskie i posiłek regeneracyjny w Karczmie Zagroda, gdzie każdy mógł samodzielnie wybrać i zamówić potrawę. Uczestnikom gratulujemy!!!