-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

WAŻNE !!!


W związku z ogłoszonym stanem epidemii oraz rosnącą liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) na terenie Polski, w celu zapobiegania jej rozprzestrzenianiu się, w terminie od dnia 12 marca 2020 roku do odwołania, na terenie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej obowiązuje:

- zakaz odwiedzin mieszkańców,
- całkowity zakaz wejścia na teren PDPS osób trzecich.

A A A

W dniu 18.02.20 r. jak co roku odbyła się impreza rekreacyjno - sportowa" Radosna zima", zorganizowana przez terapeutów. Po raz pierwszy zabrakło nam śniegu, co jednak nie przeszkodziło w realizacji zimowych konkurencji.
Po przywitaniu uczestników i oficjalnym otwarciu przez p. vice dyrektor D. Kośmider, z uśmiechem na twarzy przystąpiliśmy do rozgrzewki w rytm muzyki. Następnie mieszkańcy uczestniczyli w konkurencjach:

1. Bitwa na kolorowe gumowe śnieżki (piłeczki)
2. Toczenie pomarańczowej kuli śnieżnej (piłka :))
3. Rzut śnieżkami (woreczkami) do kartonowego bałwana
4. Rzuty śnieżkami (woreczkami) do dziupli
5. Malowanie  bałwanów  z  kartonu

Na zakończenie odbył się spacer po terenie domu zakończony ciastem i kawą :). Wszyscy byli zadowoleni i uśmiechnięci. Dziękujemy za wspaniałą zabawę i zapraszamy za rok !!!