-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

WAŻNE !!!


W związku z ogłoszonym stanem epidemii oraz rosnącą liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) na terenie Polski, w celu zapobiegania jej rozprzestrzenianiu się, w terminie od dnia 12 marca 2020 roku do odwołania, na terenie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej obowiązuje:

- zakaz odwiedzin mieszkańców,
- całkowity zakaz wejścia na teren PDPS osób trzecich.

A A A

Grupa teatralna "Kurtyna" spotkała się by podsumować kolejny rok pracy w zespole. Tradycyjnie rok zakończyliśmy występem świątecznym. Mieszkańcy wypowiadali się na temat swoich występów: jak się czuli odtwarzając poszczególne role, w jakiej roli czują się mocni (śpiew, taniec, recytacja ), nad czym chcieliby popracować. Zapoznali się też z planem pracy na najbliższe miesiące. Ze strony mieszkańców padły propozycje przedstawień, które będą wzięte pod uwagę przez prowadzących zajęcia teatralne.
Opiekunowie "Kurtyny" przedstawili swoje propozycje, które spotkałyby się z akceptacją mieszkańców. Spotkanie przebiegło w przyjemnej atmosferze przy kawie i słodkim do niej dodatku.