-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

WAŻNE !!!


W związku z ogłoszonym stanem epidemii oraz rosnącą liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) na terenie Polski, w celu zapobiegania jej rozprzestrzenianiu się, w terminie od dnia 12 marca 2020 roku do odwołania, na terenie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej obowiązuje:

- zakaz odwiedzin mieszkańców,
- całkowity zakaz wejścia na teren PDPS osób trzecich.

A A A

W tradycji naszego Domu mamy Jasełka, które co roku chętnie oglądają Mieszkańcy i zaproszeni goście. Tym razem zaproponowaliśmy nową formę przedstawienia. Kilka dni po Nowym Roku, 8 stycznia, Teatr „Kurtyna” wystąpił ze spektaklem muzycznym „To już pora na wigilię”, co okazało się miłą odmianą. Dodatkową atrakcją był gościnny występ dzieci i młodzieży z Młodzieżowego Domu Kultury w Trzebini i II Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie. Wśród zaproszonych znalazły się najwyższe władze naszego Starostwa i dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek. Spotkanie było okazją do złożenia sobie życzeń noworocznych. „Szczęśliwego Nowego Roku” dla wszystkich !