-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

A A A

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia instruktorzy terapii zajęciowej zoorganizowali dla uczestników uczęszczających do tych pracowni słodki poczęstunek przy filiżance kawy i słodkościach. Uczestnicy usłyszeli miłe podziękowania od Pani vice Dyrektor Doroty Kośmider i instruktorów. Czas mile spędziliśmy wspominając zaangażowanie i włożoną pracę podczas wykonywania dekoracji, kartek okolicznościowych i prac na wystawy, kiermasze i dekoracje oddziałów. Atmosferę jeszcze bardziej ocieplił śpiew kolęd.