-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

A A A

W dniu 31.12.2019 r. w świetlicy pałacowej odbyło się spotkanie integracyjne mieszkańców Domu z terapeutami w ramach podsumowania rocznej współpracy. Wspólnie bawiliśmy się przy grach przestrzennych, pamięciowych i układaliśmy puzzle. Nie mogło zabraknąć słodkiego poczęstunku i wspólnego kolędowania. Złożyliśmy sobie życzenia Noworoczne - owocnej współpracy w Nowym Roku 2020 !!!