-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

WAŻNE !!!


W związku z ogłoszonym stanem epidemii oraz rosnącą liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) na terenie Polski, w celu zapobiegania jej rozprzestrzenianiu się, w terminie od dnia 12 marca 2020 roku do odwołania, na terenie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej obowiązuje:

- zakaz odwiedzin mieszkańców,
- całkowity zakaz wejścia na teren PDPS osób trzecich.

A A A

Coraz bliżej święta …. :)  Kilka lat temu zostaliśmy zaproszeni przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chrzanowie do współpracy w ramach długoletniego projektu „Możesz żyć inaczej”.  Wspólne spotkania tematyczne, artystyczne i warsztaty to propozycje, które przyjęliśmy i realizujemy z wielką radością. Tego roku spotkalismy się przedświątecznie w szkole w Chrzanowie. Nasi Mieszkańcy wspólnie z uczniami szkoły zawodowej wykonywali stroiki, dekoracje oraz wypiekali aromatyczne pierniki. Gospodarze zadbali również o inne atrakcje. Na zakończenie warsztatów zostaliśmy wszyscy zaproszeni do stołu, by przy kawie i słodkościach porozmawiać i życzyć sobie wspaniałych świąt. Dziękujemy paniom Paulinie i Renacie, które przygotowały bardzo ciekawe propozycje i towarzyszyły naszym Mieszkańcom. Szczególne podziekowania składamy paniom Ani i Zosi ze szkoły, które od samego początku projektu czuwają nad całością i.... robią to doskonale. Z całego serca jeszcze raz dziękujemy i do zobaczenia :)