-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

WAŻNE !!!


W związku z ogłoszonym stanem epidemii oraz rosnącą liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) na terenie Polski, w celu zapobiegania jej rozprzestrzenianiu się, w terminie od dnia 12 marca 2020 roku do odwołania, na terenie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej obowiązuje:

- zakaz odwiedzin mieszkańców,
- całkowity zakaz wejścia na teren PDPS osób trzecich.

A A A

21 października w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie odbyła się konferencja „Janina Woynarowska jako wzór osobowy pielęgniarki”, zorganizowana przez PCKU i KIK w ramach XXXIII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej.
Uczestnicy konferencji , wśród których byli również  nasi mieszkańcy wysłuchali prelekcji „Wzór osobowy i jego znaczenie dla współczesnego człowieka”, którą wygłosiła Pani Marta Piechowicz.
Postać Janiny Woynarowskiej przedstawiła Pani Anna Górska – wiceprezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie i młodzież II LO w Chrzanowie.
Jednym z punktów konferencji był program artystyczny, w którym zaprezentowane zostały wiersze Janiny Woynarowskiej,  przygotowany przez uczennice II LO w Chrzanowie. Można było również podziwiać  wystawę Anny Górskiej o Janinie Woynarowskiej w 40- lecie śmierci. Na koniec słuchacze zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.
Bardzo dziękujemy za zaproszenie.

Dodatkowe informacje - TUTAJ