-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

WAŻNE !!!


W związku z ogłoszonym stanem epidemii oraz rosnącą liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) na terenie Polski, w celu zapobiegania jej rozprzestrzenianiu się, w terminie od dnia 12 marca 2020 roku do odwołania, na terenie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej obowiązuje:

- zakaz odwiedzin mieszkańców,
- całkowity zakaz wejścia na teren PDPS osób trzecich.

A A A

W dniu 23 września 2019 roku odbyły się zajęcia integracyjne mieszkańców Domu z uczniami Szkoły Podstawowej w Płazie pt.: "Dary jesieni" w ramach cyklu zajęć "Spotkania z przyrodą", trwającym od lipca do grudnia 2019 roku.
W Panią jesień wcieliła się Pani Gabrysia. Towarzyszyła uczniom i mieszkańcom podczas zajęć. Uczniowie recytowali wiersze, zaśpiewali jesienną cza-czę. Podzieleni na grupy mieszane (uczniowie, mieszkańcy Domu) rywalizowali w zabawie quizowej, wykonywali prace plastyczne - wypełniali kosze kolorowymi ilustracjami warzyw i owoców.
Zajęcia skończyły się małym poczęstunkiem (ciasteczka i pachnące, czerwone jabłuszka) oraz wykonywali pamiątkowe zdjęcia.
Pierwsze zajęcia z cyklu "Spotkania z przyrodą" odbyły się w lipcu (plenerowe) - wykorzystaliśmy odbitki kory drzew. Następnie gościliśmy w Bibliotece w Płazie na prelekcji "Poznajemy drzewa" przygotowanej przez pracownika biblioteki. Obejrzeliśmy film pt.: "Poznajemy drzewa i krzewy". W sierpniu odbył się spacer w okolice Płazy. Zbieraliśmy materiał roślinny naturalny, następnie zasuszyliśmy. We wrześniu wyruszyliśmy na drugi spacer. Podziwialiśmy przyrodę, walory krajobrazu, odgłosy przyrody. W międzyczasie rozwiązywaliśmy krzyżówki z roślinami, zwierzętami, kolorowaliśmy ilustracje.
Z zebranego materiału przyrodniczego we wrześniu wykonaliśmy w zaciszu pracowni plastycznej zielnik