-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

A A A

W dniu 13 sierpnia 2019 r w naszym Domu odbyła się cykliczna impreza sportowo – rekreacyjna PIKNIK WAKACYJNY. Wszyscy mogli spędzić aktywnie czas, rozwijać aktywność twórczą oraz wyzwolić w sobie radość i spontaniczność.
Na początku odbyły się gry i zabawy na wesoło:
1. Lustro
2. Butelka
3. Jaki to zawód
4. Zbijak
5. Piramida
Wszyscy chętnie brali udział i dobrze się bawili :)

Następnie mieszkańcy uczestniczyli w zajęciach terapeutycznych plenerowych o tematyce :
1. Projektanci mody
2. Układanie puzzli
3. Letni poranek
4. Salon urody
Podczas zajęć powstały piękne prace plastyczne.

Po zajęciach była degustacja koktajlu owocowego, zabawa taneczna a na koniec wszyscy uczestnicy zostali obdarowani nagrodami.
Dziękujemy wszystkim pracownikom za wzorową współpracę podczas trwania pikniku i do zobaczenia za rok :):):)